"Giảm nghèo thông tin" lĩnh vực BHXH hướng tới đảm bảo an sinh xã hội

PVH (thực hiện)
08/08/2023 - 11:04

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị tập huấn về BHXH, BHYT

Góp phần đưa các chính sách BHXH, BHYT thực sự đi vào cuộc sống, theo ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, công tác phối hợp truyền thông chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền và cơ quan thông tấn, báo chí đang góp phần thực hiện tốt hơn mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

- Hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT nhằm "giảm nghèo thông tin" cho người lao động thời gian qua được thực hiện thế nào?

Ông Đào Việt Ánh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT, coi đây là động lực phát triển bền vững đất nước. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ này, những năm qua, BHXH Việt Nam luôn xác định công tác thông tin truyền thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, góp phần đưa các chính sách BHXH, BHYT thực sự đi vào cuộc sống. 

Theo đó, toàn Ngành đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông; triển khai chuyên nghiệp, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền và cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương...

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng luôn chủ động cung cấp thông tin và tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên tiếp cận, nắm bắt thông tin, nhất là khi có sự kiện hay vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, thông qua nhiều kênh như hội nghị cung cấp thông tin định kỳ, thông tin báo chí, các chương trình tác nghiệp thực tế cho phóng viên tại cơ sở…

Riêng 7 tháng đầu năm 2023, đã có trên 18.000 tin, bài, phóng sự… Trung bình mỗi ngày có 86 tin, bài, phóng sự, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có rất nhiều bài báo, phóng sự… về BHXH, BHYT, BHTN được phản ánh chân thực, sinh động về những khó khăn trở ngại, những cách làm hay, những điển hình tốt cũng như những tâm tư, nguyện vọng của người lao động nói riêng và của Nhân dân nói chung… đã mang lại những hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.

"Giảm nghèo thông tin" lĩnh vực BHXH hướng tới đảm bảo an sinh xã hội - Ảnh 1.

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa

- Hoạt động phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT thời gian qua đã góp phần ra sao trong nhiệm vụ thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, thưa ông?

Ông Đào Việt Ánh: Có thể nói, việc nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về BHXH, BHYT đã thu hút được sự quan tâm của xã hội. Qua đó, đóng góp tích cực cùng với BHXH Việt Nam hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao, thực hiện ngày càng tốt hơn mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể:

Một là, công tác thông tin, truyền thông nói chung, báo chí nói riêng đã góp phần tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; 57/63 tỉnh đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH theo Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ; 62/63 tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 546/QĐ-TTg vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Ngoài ra, có 14/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện; 57/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT hộ cận nghèo và rất nhiều tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhóm đặc thù như: Học sinh, sinh viên; hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người dân tộc thiểu số… tham gia BHYT.

Hai là, báo chí đã trở thành cầu nối để truyền tải, đưa các thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN ngày càng đi vào cuộc sống; giúp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội, từ đó tích cực, chủ động tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, cũng góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ngành BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Qua đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, góp phần mở rộng số người tham gia và thụ hưởng mạng lưới an sinh BHXH, BHYT, BHTN.

Ước tính hết tháng 7/2023, cả nước có khoảng 17,5 triệu người tham gia BHXH (tăng 3,64% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong đó: BHXH bắt buộc với hơn 16 triệu người; BHXH tự nguyện gần 1,5 triệu người; BHTN 14,3 triệu người; BHYT 91,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ gần 92% dân số.

Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN luôn được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, Ngành thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho khoảng trên 10 triệu NLĐ; trên 170 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Trong 7 tháng đầu năm 2023, Ngành ước chi BHXH, BHTN, BHYT với số tiền là 245.218 tỷ đồng (tăng 13,28% so với cùng kỳ năm 2022).

Ba là, báo chí góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đây là kênh hữu hiệu để tiếp nhận những thông tin phản hồi của người dân, NLĐ, doanh nghiệp… về bất cập trong cơ chế, chính sách và quá trình tổ chức thực thi pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, báo chí thể hiện vai trò đặc biệt trong việc phát hiện, phản ánh các vụ việc trục lợi quỹ BHXH, BHYT, trốn đóng BHXH cho NLĐ..., mang lại hiệu ứng tích cực trong công tác tổ chức, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.

"Giảm nghèo thông tin" lĩnh vực BHXH hướng tới đảm bảo an sinh xã hội - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị "Tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023"

Bốn là, hoạt động truyền thông cũng giúp truyền cảm hứng, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; vận động, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người yếu thế, khó khăn được tham gia BHXH, BHTN vì mục tiêu mọi người dân đều có quyền được đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới, đòi hỏi công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT cần tiếp tục được đổi mới, thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản hơn để người dân hiểu đúng, hiểu sâu về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành sớm mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Trong 02 ngày 08,09/8/2023, tại tỉnh Quảng Nam, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị "Tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023".

Hội nghị chia sẻ 4 chuyên đề về: Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; Một số quy định mới liên quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT; Tình hình lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT và kết quả thực hiện công tác giám định BHYT 6 tháng đầu năm 2023; Việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

VIDEO
Thường trực Ban Bí thư gặp mặt, biểu dương 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc

Thường trực Ban Bí thư gặp mặt, biểu dương 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc

Sáng 18/10, trong khuôn khổ Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 với chủ đề "Những bông hoa tháng 10", Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức TƯ Đảng Trương Thị Mai đã có cuộc gặp mặt thân mật, động viên, biểu dương các đại biểu tham dự Chương trình.

Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi

Hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày sinh cố Phó Chủ tịch Quốc hội, cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thập (10/10/1908 - 10/10/2023), Báo PNVN trân trọng giới thiệu Ký sự nhân vật "Nguyễn Thị Thập: Cánh chim không mỏi".

Xúc động khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup nữ 2023

Xúc động khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên tại đấu trường World Cup nữ 2023

Trong bài phát biểu của mình sau trận đấu gặp Đội tuyển Mỹ, HLV trưởng Mai Đức Chung đã chia sẻ về cảm xúc đặc biệt khi lần đầu tiên Quốc ca Việt Nam được vang lên ở đấu trường World Cup nữ: "Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, cảm xúc của tôi dâng trào. Chúng tôi chưa bao giờ được đá World Cup. Nhưng bây giờ, cả thế giới đã được nghe Quốc ca Việt Nam. Đó là niềm vinh hạnh, hãnh diện!".

Đọc thêm