Tags:

giấy chứng nhận

Nhiều loại đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ

Nhiều loại đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ

Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 quy định thêm 10 năm đối với các trường hợp gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - "sổ đỏ".

Chấp nhận tính cạnh tranh cao khi sản xuất, kinh doanh sữa hạt

Chấp nhận tính cạnh tranh cao khi sản xuất, kinh doanh sữa hạt

Đó là bài học kinh nghiệm mà chị Phạm Thị Kim Dung (SN 1986) rút ra sau khi trải qua những khủng hoảng trong quá trình khởi nghiệp của mình.

Luật Đất đai năm 2024: Quy định về các trường hợp không cấp sổ đỏ

Luật Đất đai năm 2024: Quy định về các trường hợp không cấp sổ đỏ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Điều 151).

Mẫu sổ đỏ, sổ hồng vừa được đề xuất chỉ 2 trang, có mã QR

Mẫu sổ đỏ, sổ hồng vừa được đề xuất chỉ 2 trang, có mã QR

Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) và hồ sơ địa chính vừa được đưa ra lấy ý kiến. Mẫu sổ đỏ, sổ hồng chỉ gồm 2 trang và có mã QR code.

Thái Nguyên: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân

Thái Nguyên: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND huyện Đồng Hỷ, các cơ quan chuyên môn rà soát, căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương… sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để cấp GCNQSDĐ cho người dân theo thẩm quyền.

Quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất

Quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (còn gọi là Luật Đất đai 2024) quy định tách thửa đất, hợp thửa đất (Điều 220).

Luật Đất đai 2024: Quy định xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch với sổ đỏ

Luật Đất đai 2024: Quy định xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch với sổ đỏ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Điều 135).

Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Điều 151).

Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với tài sản là nhà ở

Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với tài sản là nhà ở

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là nhà ở (Điều 148).

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền (Điều 138).