• Mới cập nhật:
Tags:

góp ý dự thảo

"Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ"

"Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ"
Đó là chủ đề Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII do Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức vào chiều nay (2/11). Hội thảo diễn ra bằng hình thức trực tuyến, với quy mô và đối tượng rộng, có sự tham gia của đại diện đông đảo các tầng lớp phụ nữ.