• Mới cập nhật:
Tags:

hình phạt bạo hành gia đình

Phụ nữ cần làm gì trong và sau khi bị bạo hành gia đình?

Phụ nữ cần làm gì trong và sau khi bị bạo hành gia đình?
Bạo hành gia đình ngày càng phổ biến như một vấn nạn của xã hội. Trước những tình huống và hoàn cảnh tranh cãi đang cao trào thì không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng biết các biện pháp để tự bảo vệ, vậy cần phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước pháp luật.