Tags:

hoạt động giám sát

Tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố

Tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố

Sáng 25/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội họp phiên thứ nhất; trong đó cho ý kiến về kế hoạch, đề cương xây dựng đề án, tập trung vào đổi mới mặt nội dung giám sát, cách thức giám sát và đổi mới hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát.