• Mới cập nhật:
Tags:

học thông qua chơi

Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em từ việc học thông qua chơi

Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em từ việc học thông qua chơi
Dự kiến được triển khai ở các địa phương cả miền xuôi và miền núi ở Việt Nam, Dự án “Lồng ghép các hoạt động học thông qua chơi cho học sinh tiểu học” (dự án iPlay) sẽ mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho cả trẻ em trai và trẻ em gái, đặc biệt là các em ở vùng dân tộc thiểu số khó khăn.