Tags:

Hội đồng Khoa học

Tập huấn công tác nghiên cứu khoa học năm 2023 cho cán bộ cơ quan TƯ Hội

Tập huấn công tác nghiên cứu khoa học năm 2023 cho cán bộ cơ quan TƯ Hội

Sáng 14/9, Hội đồng Khoa học cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn Công tác nghiên cứu khoa học năm 2023 cho hơn 30 học viên là lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị trực thuộc TƯ Hội.

Ông Lại Xuân Môn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Ông Lại Xuân Môn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Chiều 13/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Những điểm mới của Nghị quyết 30 tháo gỡ khó khăn về thiếu vật tư y tế

Những điểm mới của Nghị quyết 30 tháo gỡ khó khăn về thiếu vật tư y tế

Nghị quyết 30 vừa được Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế. Ví như, bỏ quy định tham khảo 3 báo giá của nhà thầu, thanh toán BHYT...

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các nhà khoa học sức khỏe đề xuất giải pháp chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi các nhà khoa học sức khỏe đề xuất giải pháp chống dịch Covid-19

Ngày 1/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gửi thư tới các tổ chức, các nhà khoa học trong lĩnh vực sức khỏe để tri ân và kêu gọi đóng góp ý kiến trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội LHPNVN tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Cơ quan TƯ Hội LHPNVN tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chiều 29/5, tại Hà Nội, Đảng ủy phối hợp với Hội đồng khoa học cơ quan TƯ Hội LHPNVN đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Việt Nam còn khoảng 22 năm tận dụng hiệu quả thời kỳ dân số vàng

Việt Nam còn khoảng 22 năm tận dụng hiệu quả thời kỳ dân số vàng

Nghị quyết số 21/NQ-TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đặt ra mục tiêu: “Tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng”. Theo GS.TS Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em (IPFCS), cơ hội cơ cấu dân số vàng không kéo dài, chúng ta đã tận dụng được 14 năm, chỉ còn khoảng 22 năm nữa. Phụ nữ có cơ hội rất lớn để góp phần thực hiện mục tiêu này.