• Mới cập nhật:
Tags:

Hội LHPN Việt Nam khoá XIII

5 quan điểm lớn trong hoạt động Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

5 quan điểm lớn trong hoạt động Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027
Sau 3 ngày làm việc tích cực, với ý thức trách nhiệm cao trước phong trào phụ nữ cả nước, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Chân dung Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII

Chân dung Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã bầu ra Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Bà Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII

Bà Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII
Chiều tối ngày 10/3, Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.