• Mới cập nhật:

Xã hội

Hội LHPN Việt Nam tập huấn công tác vận động phụ nữ dân tộc - tôn giáo

18/09/2019 - 03:31 PM
Từ 16 đến 18/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Hội LHPN Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn công tác vận động phụ nữ dân tộc - tôn giáo cho cán bộ Hội các tỉnh/thành, nữ chức sắc, nữ chức việc, nữ tu, nữ tín đồ tôn giáo là ủy viên BCH Hội LHPN các cấp khu vực miền Bắc. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa dự và chỉ đạo lớp tập huấn.
20190917_152804.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa trao đổi tại lớp tập huấn.

 

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu được tiếp thu các nội dung thiết thực, gắn liền với thực tiễn công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo: Tình hình tôn giáo và việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam thời gian qua; phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước; triển khai Đề án 219 về Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo của Chính phủ; các phương pháp tiếp cận mới hiệu quả trong hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển; giới thiệu Luật di sản văn hoá và các nghị định, quy định liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Lớp tập huấn cũng đã dành thời gian thảo luận, trao đổi một số vấn đề cơ bản liên quan đến công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo trong các cấp Hội: Giải pháp để phối hợp triển khai hoạt động của Hội LHPN vào các Hội đoàn nữ của tôn giáo; cách thức phát huy vai trò của nữ chức sắc, nữ chức việc, nữ tu trong hoạt động Hội LHPN Việt Nam; thảo luận dự thảo Tiểu dự án Tập trung giải quyết một số vấn đề  kinh tế xã hội cấp thiết của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số miền núi nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển bền vững giai đoan 2021 - 2025 và định hướng 2030.

 

anh-2.jpg
Tập huấn góp phần nâng cao nhận thức về luật pháp, chính sách, các giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá dân tộc.

 

Tập huấn diễn ra trong thời điểm các cấp ủy Đảng đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ chính trị khóa XII tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 49-CT/TW về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS.

Với quan điểm của Hội LHPN Việt Nam coi công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo là một bộ phận của công tác vận động phụ nữ nói chung, tập huấn công tác Dân tộc - Tôn giáo chính là sự cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nhà nước vào công tác Hội một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Tập huấn góp phần nâng cao nhận thức về luật pháp, chính sách, các giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá dân tộc, tạo cơ sở để mỗi cán bộ Hội, nữ chức sắc, nữ chức việc, nữ tu, nữ tín đồ tôn giáo phát huy vai trò, trách nhiệm, lan toả các giá trị tốt đẹp trong tuyên truyền, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm