Tags:

Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam lần thứ 12, khoá XII

Những sự kiện nổi bật năm 2021 của Hội LHPN Việt Nam

Những sự kiện nổi bật năm 2021 của Hội LHPN Việt Nam

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, song các tầng lớp phụ nữ đã kiên cường, vượt khó, vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục lao động, sản xuất, học tập, công tác.

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN lần thứ 12, khóa XII

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN lần thứ 12, khóa XII

Sáng nay (27/12/2021), tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII, lần thứ 12. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì Hội nghị.