Hội nghị UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

PV. Ảnh: Quang Vinh
24/01/2024 - 13:29
Hội nghị UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (giữa); Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 2 từ phải sang); các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh (thứ 2 từ trái sang), Nguyễn Hữu Dũng (bìa phải), Hoàng Công Thủy (bìa trái) chủ trì Hội nghị

Sáng 24/1, tại Hà Nội, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra nhằm thảo luận cho ý kiến một số nội dung công tác trong năm 2024.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Khiết; nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TƯ Phạm Tất Thắng; các vị Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, các vị ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Kinh tế, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các cụ, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị có: Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.

Hội nghị UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024- Ảnh 1.

Các đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các Ban/ngành/tổ chức chính tị - xã hội tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa IX) được tiến hành khi năm 2023 vừa kết thúc, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong kinh tế, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội. Đặc biệt, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV vừa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ bản tháo gỡ được các nút thắt để thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển. 

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cũng đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc". Đó là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên tập hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Cùng với những thành tựu to lớn của đất nước ta, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là 10 sự kiện nổi bật đã được hệ thống Mặt trận bình chọn từ cơ sở. Tại Hội nghị lần thứ 9 này, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ xem xét và thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Dự thảo Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự.

Hội nghị UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024- Ảnh 2.

Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Tờ trình xin ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Theo đó, trong năm 2023, với sự nỗ lực không ngừng, chủ động, sáng tạo, Mặt trận các cấp đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu như: 

1. UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; 

2. Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến tổ chức, bộ máy hoạt động của MTTQ Việt Nam; 

3. Ban Bí thư TƯ Đảng ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiều điểm mới quan trọng; 

4. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc";

5. Ban hành Nghị quyết số 26/NQ-ĐCT-MTTW ngày 11/11/2023 của Đoàn Chủ tịch về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; 

6. Tổ chức phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 

Hội nghị UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Tờ trình xin ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

7. Tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban MTTQ Việt Nam 07 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 02 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh và thủ đô Hà Nội; 

8. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với tổng số trên 8,3 triệu ý kiến qua MTTQ Việt Nam (trong tổng số 12 triệu lượt ý kiến trong cả nước).

9. Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTWMTTQVN và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.

10. Tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 và Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặt mục tiêu về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tập trung lựa chọn ưu tiên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Ủy ban tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương; kịp thời học tập, quán triệt, cụ thể hóa những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời tiếp tục tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới,

Năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ xây dựng 03 Đề án: Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024 - 2029 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2024 - 2029; Đề án chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; đồng thời tổ chức các hoạt động hướng đến khu dân cư; nghiên cứu tổ thức thí điểm xây dựng Khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thông tin về kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Hội nghị UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024- Ảnh 4.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng được lắng nghe bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai với nhiều nội dung quan trọng.

Tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư về việc giới thiệu bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 và điều động, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 (tại Công văn số 9026 - CV/VPTW ngày 23/1/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng).

Từ nội dung Tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cũng tại Hội nghị lần này, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết, hiệp thương cử bổ sung 13 vị tham gia Ủy ban Trung ương và 4 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm