• Mới cập nhật:
Tags:

hội nghị văn hóa

Hội nghị Văn hóa toàn quốc có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa

Hội nghị Văn hóa toàn quốc có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa
Đó là nhận định của bà Ngô Thị Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam, về tầm quan trọng của Hội nghị Văn hóa toàn quốc đối với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào ngày 24/11/2021.

"Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội"

"Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội"
Đây là một trong những nội dung trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 24/11,

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Sáng 24/11, khoảng 600 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu đã tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.