Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới"

Nhóm PV
15/12/2023 - 07:11
Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới"

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Chiều 14/12, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới".

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”

Tham dự Hội thảo có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai; Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ Nguyễn Xuân Thắng; Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng hơn 200 đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành, tỉnh/thành ủy, Hội LHPN các tỉnh/thành phố, các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực giới và gia đình.

Đây là hội thảo trọng tâm sau 3 hội thảo chuyên đề tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, do Đảng đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức.

Hội thảo nhằm đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện công tác phụ nữ thời gian qua, tiếp tục chỉ ra những điểm mạnh và những điểm bất cập cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện dưới nhiều góc độ, chiều cạnh khác nhau, từ góc độ quản lý nhà nước, thực tiễn địa phương và từ các chuyên gia, nhà khoa học, góp phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11 NQ/TƯ và Chỉ thị 21 của Ban Bí thư TƯ về công tác phụ nữ. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác phụ nữ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định: "5 năm qua, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ, nghiêm túc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự tích cực, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội LHPN, công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ đã có nhiều thay đổi tích cực, đáng ghi nhận.

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới"- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì Hội thảo

Nhiều cơ chế, chính sách về kinh tế, lao động, việc làm, phúc lợi xã hội có liên quan đến phụ nữ đã được ban hành, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội. Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Phụ nữ ngày càng tham gia sâu rộng trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội và khẳng định được vai trò, vị thế, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đất nước".

Tuy nhiên, còn không ít những hạn chế, những vấn đề đặt ra cần được tiếp tục quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Định kiến giới, khuôn mẫu giới tiếp tục tác động và ảnh hưởng đến cơ hội phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Nhiều vấn đề xã hội tiếp diễn ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ và công tác phụ nữ, như: Nghèo đói; biến đổi khí hậu; biến đổi chức năng gia đình; già hóa dân số; lừa đảo, mất an ninh trên môi trường mạng ngày càng tinh vi, phức tạp; bạo lực gia đình; mua bán phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại, bạo lực với phụ nữ, trẻ em ngày càng phức tạp, nghiêm trọng đang đe dọa đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em.

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý còn thấp so với lực lượng lao động nữ và với yêu cầu phát triển của đất nước; còn nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang thiếu vắng sự tham gia của phụ nữ ở vai trò lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, nhận thức, nhu cầu ngày càng cao của các tầng lớp phụ nữ đòi hỏi tổ chức Hội phải liên tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của phụ nữ; tiếp tục nghiên cứu cụ thể, có chiều sâu hơn để phát huy vai trò của các lực lượng phụ nữ trong xây dựng đất nước".

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ nhận định:

"Triển khai thực hiện những chủ trương đúng đắn của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, công tác phụ nữ đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện; nổi bật là việc phát huy vai trò của người phụ nữ Việt Nam, thể hiện trên các mặt sau: (1) Nhận thức về vai trò của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được nâng cao; (2) Hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò và đóng góp cho đất nước, xã hội và gia đình; (3) Nguồn nhân lực nữ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được quan tâm đào tạo, trọng dụng, tôn vinh",

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, có được những kết quả nói trên có phần đóng góp hết sức quan trọng của Hội LHPN Việt Nam, cho thấy sự phối hợp của các cơ quan trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới ngày càng hiệu quả.

Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới"- Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cũng phát biểu tham luận nhằm đóng góp ý kiến nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về vai trò của phụ nữ Việt Nam và công tác phụ nữ trong thời đại mới

Hội thảo cũng vinh dự được Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia nhằm tiếp tục đánh giá sâu sắc hơn việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng đối với công tác phụ nữ, nhất là Nghị quyết 11 NQ/TƯ (năm 2007) về "Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Chỉ thị 21 của Ban Bí thư TƯ (năm 2018) về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới". Trên cơ sở đó nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về vai trò của phụ nữ Việt Nam và công tác phụ nữ trong thời đại mới, tiếp tục góp phần hiện thực hóa tốt hơn đường lối, chủ trương của Đảng, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của các tầng lớp phụ nữ trong đời sống xã hội, đóng góp cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, ở một số nơi, nhận thức về phụ nữ và công tác phụ nữ chưa sâu sắc, toàn diện; cơ hội bình đẳng cho phụ nữ, nhất là về việc làm, nghề nghiệp, tiền lương, vị trí trong xã hội, gia đình... còn khó khăn, còn định kiến giới và phân biệt đối xử; đội ngũ cán bộ nữ chưa tương xứng với yêu cầu tình hình mới; quá trình phát triển nảy sinh nhiều vấn đề mà người chịu hậu quả nhiều hơn vẫn là phụ nữ, trẻ em như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống; việc phát huy vai trò phụ nữ trong quá trình phát triển chưa toàn diện; một bộ phận phụ nữ còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Khi thảo luận để thông qua Chỉ thị 21, Ban Bí thư TƯ đã nhận thấy những mặt hạn chế, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết 11 chưa đạt được yêu cầu đề ra. Vì vậy giữ nguyên các chỉ tiêu này và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện chủ trương của Đảng.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra buổi Tọa đàm "Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ trong tình hình hiện nay" tập trung vào các nội dung: Công tác cán bộ nữ - thực tiễn và giải pháp; xây dựng và thực hiện các chính sách về công tác cán bộ nữ; những vấn đề đặt ra đối với công tác cán bộ nữ hiện nay; giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm