Tags:

Hội viên danh dự Hội LHPN Việt Nam

Nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới từ các giải pháp đồng bộ, toàn diện

Nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới từ các giải pháp đồng bộ, toàn diện

Các cấp ủy, đảng xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang luôn đổi mới công tác bình đẳng giới, nhằm xóa bỏ định kiến giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ và trẻ em gái.