• Mới cập nhật:

Xã hội

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ XIII

PV 27/04/2022 - 10:55 (GMT+7)

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Diễn ra từ ngày 27 đến 29/4/2022, Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với quy mô lớn, đối tượng rộng, từ Trung ương trực tuyến đến tất cả các cấp Hội trong cả nước với trên 4.000 điểm cầu và trên 60.000 đại biểu cán bộ hội từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt trong đó gần 48.000 chị là Chi hội trưởng tham dự.

PNVN cập nhật hình ảnh Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tại các điểm cầu trực tiếp và trực tuyến trên cả nước.

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tại điểm cầu Hà Nội hưởng ứng chương trình phát động nhắn tin Đồng hành cùng phụ nữ biên cương với cú pháp BC gửi 1406

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ XIII - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, tại điểm cầu Hà Nội

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 2.

Hình ảnh từ điểm cầu trực tuyến tại Hội LHPN quận Long Biên, Hà Nội

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ XIII - Ảnh 4.

Điểm cầu Đắk Nông

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 5.

Các cấp Hội LHPN tỉnh Hải Dương tham gia với 1 điểm cầu cấp tỉnh, 8 điểm cầu cấp huyện và 105 điểm cầu cấp xã, tổng số 3.256 đại biểu

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ XIII - Ảnh 6.

Điểm cầu tại Lạng Sơn

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ XIII - Ảnh 7.

Các cấp Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tham gia Hội nghị với 146 điểm cầu và 2.140 người học trực tuyến

Tỉnh Đồng Nai có 12 điểm cầu huyện, thành phố và phụ nữ công an: 1.739 chị tham gia học tập (bao gồm cán bộ chuyên trách, BCH Hội LHPN tỉnh, huyện, xã: 1.123 chị; Chi, tổ Hội: 606 chị)

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ XIII - Ảnh 9.

Điểm cầu tại Nam Định

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 7.

Điểm cầu Tây Ninh

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ XIII - Ảnh 11.

Hậu Giang có tổng số 78 điểm cầu với 1.014 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp trong tỉnh.

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 9.

Tại tỉnh Điện Biên có: 1 điểm cầu cấp tỉnh, 8 điểm cầu huyện, 38 điểm cầu cơ sở, trên 650 người tham gia học trực tuyến

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ XIII - Ảnh 13.

Điểm cầu tại Hưng Yên

Hơn 4.000 điểm cầu tham dự Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ XIII - Ảnh 14.

Điểm cầu tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Tại các điểm cầu, các đại biểu tại các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở đã tham gia với tinh thần tập trung, trách nhiệm và ý thức cao để lắng nghe các trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. Trên cơ sở đó, các cấp Hội sẽ triển vận dụng, triển khai từng nội dung phù hợp với thực tế tại địa phương, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị; các cấp Hội xác định rõ những việc phải làm, những mục tiêu cần đạt, thời gian hoàn thành; phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, từng nội dung công việc để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày (27 - 29/4), trong đó 2 ngày nghe các chuyên đề và dành 1 ngày để thảo luận về các giải pháp thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

Nội dung của Hội nghị sẽ tập trung những nội dung cốt lõi nhất, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội; thống nhất nhận thức về (1) phong trào thi đua, (1) cuộc vận động, (2) khâu đột phá và (8) chỉ tiêu chủ yếu, (3) nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các vấn đề khác. Nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ XII, nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ và nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm