• Mới cập nhật:

Xã hội

Hưng Yên: Hội phụ nữ dẫn đầu khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh

Lê Thị Hiền (Hội LHPN Hưng Yên) 08/01/2021 - 20:51 (GMT+7)

Đại diện các tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị-Xã hội Hưng Yên

Năm 2020, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh.

Vừa qua, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ, ký giao ước thi đua năm 2021.

Năm 2020, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động chung của Khối như: Ký giao ước thi đua, tổ chức sơ kết khối gắn với tham quan một số mô hình phát triển kinh tế của các đơn vị trong khối tại thị xã Mỹ Hào, đề xuất các đơn vị khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020, chuẩn bị các nội dung tổ chức tổng kết khối thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá, trong năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động. 

Phong trào thi đua và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2020 đã góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và từng địa phương, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh nông thôn mới năm 2020.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên được bình xét, suy tôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị năm 2020, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm