Ít nhất 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường vào năm 2025

10/12/2018 - 18:18
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.
Mục tiêu của Đề án nhằm củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.
 
Đề án hướng tới đa dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực và quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp một; phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi.
 
1_224572.jpg
Ảnh minh họa

 

Trong giai đoạn 2018-2020, đề án đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới trường lớp đủ năng lực huy động trẻ em đến trường, phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Đề án phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 92% trẻ em độ tuổi mẫu giáo (trong đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi) được đến trường; tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 25% trở lên.
 
Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 98,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì được khống chế.
 
Về đội ngũ giáo viên, có ít nhất 70% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên.
 
Về cơ sở vật chất trường lớp, đảm bảo tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 70%, ít nhất 42% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2020, có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 45% số trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.
 
Ở giai đoạn 2021 - 2025, đề án đặt mục tiêu phát triển mạng lưới trường lớp mầm non, bảo đảm đến năm 2025 huy động được ít nhất 35% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm từ 30% trở lên.
 
Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, phấn đấu đến năm 2025 có 99,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày; duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm.
 
Ngoài ra, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 80%, có ít nhất 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; có ít nhất 60% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.
 
Để thực hiện các mục tiêu trên, có nhiều giải pháp được đưa ra như hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non; đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non; đổi mới nội dung, chương trình; nâng cao chất lượng chăm sóc, sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ; nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh xã hội hóa…
 
Kinh phí thực hiện đề án từ ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa. Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan để thực hiện đề án này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm