• Mới cập nhật:
Tags:

khái niệm thời gian

Phát hiện năng khiếu của trẻ

Phát hiện năng khiếu của trẻ
Năng khiếu của trẻ có thể được cha mẹ phát hiện sớm từ lúc sơ sinh đến 6 tuổi. Nhưng có cha mẹ, đặc biệt là những người mới làm cha mẹ với ít kinh nghiệm, có thể không nhận ra hoặc không tin rằng đó là khả năng đặc biệt của con họ.

Dạy con khái niệm thời gian

Dạy con khái niệm thời gian
Trẻ con không phải “những người lớn nhỏ tuổi”. Vì thế nếu chúng ta dùng ngôn ngữ và cách diễn đạt của người lớn sẽ rất phí sức mà con sẽ không hiểu, không tiếp thu.