Tags:

khai thác thủy sản

Vi phạm quy định về khai thác thủy sản trong khu vực cấm bị phạt tới 90 triệu đồng

Vi phạm quy định về khai thác thủy sản trong khu vực cấm bị phạt tới 90 triệu đồng

Đó là một trong số những chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2024.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền trong chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp

Để đẩy mạnh công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo đảm phát triển bền vững ngành thuỷ sản, Ban Bí thư vừa có Chỉ thị về vấn đề này. Chỉ thị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Làm giàu nhờ nuôi hàu

Làm giàu nhờ nuôi hàu

Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, nhiều gia đình ở xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) đã bỏ nghề khai thác thủy sản, thu nhập bấp bênh, chuyển sang nuôi hàu theo hướng bền vững, có của ăn của để.

Người khởi nghiệp cần hỗ trợ thông tin và tuyên truyền quảng bá sản phẩm mới

Người khởi nghiệp cần hỗ trợ thông tin và tuyên truyền quảng bá sản phẩm mới

Trong quá trình khởi nghiệp của mình, tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức khác nhau, trong đó phải kể đến nguồn vốn vay của tổ chức Tài chính vi mô tình thương (TYM) thuộc Hội LHPN Việt Nam... Tôi cần thêm sự hỗ trợ về truyền thông với các chương trình giới thiệu thông tin, xúc tiến thương mại để sản phẩm được đi xa hơn...

Phấn đấu 100% các khu du lịch biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần

Phấn đấu 100% các khu du lịch biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.