Tags:

khai trừ ra khỏi đảng

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng 7 đảng viên

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng 7 đảng viên

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn.

Khai trừ Đảng đối với chuyên viên bị tố hiếp dâm đồng nghiệp: Quyết liệt, nghiêm minh

Khai trừ Đảng đối với chuyên viên bị tố hiếp dâm đồng nghiệp: Quyết liệt, nghiêm minh

Trong khi chờ chính quyền xem xét kỷ luật đối với chuyên viên Nguyễn Bình Tr., ngày 13/8, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong (Quảng Trị) đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tr. Quyết định nghiêm minh này của Huyện ủy Triệu Phong đã nhận được sự đồng thuận cao từ dư luận.