• Mới cập nhật:
Tags:

khủng hoảng thất nghiệp

Đại dịch Covid-19 gây ra cuộc khủng hoảng thất nghiệp dài hạn nghiêm trọng

Đại dịch Covid-19 gây ra cuộc khủng hoảng thất nghiệp dài hạn nghiêm trọng
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cho đến nay, đại dịch đã khiến 22 triệu người ở các nước giàu và 114 triệu người trên toàn thế giới bị mất việc làm. Hệ lụy của cuộc khủng hoảng thất nghiệp dài hạn này là vô cùng nghiêm trọng.