• Mới cập nhật:
Tags:

lao động người nước ngoài

Những lao động người nước ngoài nào đóng BHXH bắt buộc tại Việt Nam?

Những lao động người nước ngoài nào đóng BHXH bắt buộc tại Việt Nam?
Hiện nay có khoảng 80 ngàn lao động người nước ngoài làm việc ở nước ta. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân cho biết, các đối tượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc khi đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể.