Tags:

lên bàn đẻ

Lên bàn đẻ, mẹ bầu vẫn "chốt đơn"

Lên bàn đẻ, mẹ bầu vẫn "chốt đơn"

Ai cũng cười nghiêng ngả khi nhận ra đây là "bệnh chung" của những người làm nghề sale vì phải chốt đơn bất chấp thời điểm.

Đang đi làm thì vào viện lên bàn đẻ

Đang đi làm thì vào viện lên bàn đẻ

Mới bước sang tuần thứ 38, bà mẹ trẻ này chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đi đẻ hôm ấy, vậy mà vừa vào viện, bác sĩ đã nói mở được 6 phân và lên bàn đẻ ngay.