Rợn người xem thực nghiệm cảnh hãm hiếp tập thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Rợn người xem thực nghiệm cảnh hãm hiếp tập thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Tại buổi thực nghiệm, các đối tượng đã mô tả lại cảnh hãm hiếp nạn nhân vô cùng rợn người tại căn nhà của đối tượng Bùi Văn Công.
Loading...