• Mới cập nhật:
Tags:

made in

Doanh nghiệp nữ tăng cường kết nối hoàn thiện chuỗi cung ứng hàng Việt

Doanh nghiệp nữ tăng cường kết nối hoàn thiện chuỗi cung ứng hàng Việt
Tại hội nghị mới đây, đại diện Ban chỉ đạo TƯ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", nhận định, sự xuất hiện dịch bệnh COVID-19 trở lại tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội… vừa qua đã cho thấy sự vững mạnh của hàng Việt và hệ thống phân phối trong nước, khi không còn hiện tượng khan hàng, sốt giá những mặt hàng thiết yếu.