• Mới cập nhật:
Tags:

mạng xã hội du lịch dành cho người việt

9x xây dựng mạng xã hội du lịch dành cho người Việt

 9x xây dựng mạng xã hội du lịch dành cho người Việt
Liberzy được ghép bởi hai từ Liberty và Easy tức là Tự do và Đơn giản. Đó cũng là hai giá trị chính mà Mạng xã hội du lịch Liberzy.com hướng đến tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho người dùng của cô gái 9x Đào Thị Huệ - CEO đồng thời là Co-founder của Liberzy.