Tags:

máy bay địch

Hoa nở trên chiến  trường xưa

Hoa nở trên chiến trường xưa

Năm nay đã gần 90 tuổi, dù mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng ký ức về những ngày tháng “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn không phai nhòa trong tâm trí của bà Mai Thị Thạch, dân công hỏa tuyến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.