• Mới cập nhật:
Tags:

mcbook

Luyện nhớ từ vựng tiếng Anh cho người đãng trí

Luyện nhớ từ vựng tiếng Anh cho người đãng trí
Đánh giá sách “Luyện siêu trí nhớ từ vựng Tiếng Anh TOEIC” cho thấy sách phù hợp với những bạn “não cá vàng” nhờ phương pháp ghi nhớ độc đáo của dân tộc Do Thái, giúp sở hữu 1500 từ vựng tiếng Anh và 13 nhóm chủ đề thường gặp trong đề thi TOEIC.