• Mới cập nhật:
Tags:

Melania

Thông điệp chia tay của bà Melania Trump: Cần nuôi dạy con cái tốt!

Thông điệp chia tay của bà Melania Trump: Cần nuôi dạy con cái tốt!
Trước khi rời Nhà Trắng, bà Melania Trump đã gửi thông điệp chia tay đến người dân Mỹ. Bà kêu gọi người dân Mỹ quan tâm lẫn nhau và nuôi dạy con cái tốt nhất có thể.

Tỷ lệ ủng hộ Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump xuống mức thấp

Tỷ lệ ủng hộ Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump xuống mức thấp
Đệ nhất phu nhân Melania Trump rời Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua. 42% là tỷ lệ thấp nhất mà CNN thăm dò về mức độ yêu thích của người dân đối với bà Melania.