• Mới cập nhật:

Xã hội

Một cách bày tỏ lòng biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh

12/08/2019 - 06:52 PM
'Noi giương Chủ tịch Hồ Chí Minh' là chủ đề Hội thảo khoa học do Đảng ủy khối các cơ quan TƯ phối hợp với Đảng ủy các doanh nghiệp TƯ, Tạp chí Cộng sản dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 22/8 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).

Đây là sự kiện khoa học, văn hóa quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Di chúc của Người.

Hội thảo bao gồm 60 chuyên đề do các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người làm công tác Đảng chuyên trách ở các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền trên cả nước nghiên cứu, chắt lọc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

20190812_152623-1.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương trả lời các câu hỏi của báo chí tại họp báo

 

Thông qua Hội thảo làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của Người về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên 3 phương diện: Lý luận, thực tiễn, đề xuất nội dung, giải pháp thực hành noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng về đạo đức và các quy định về nêu gương, đảm bảo sát yêu cầu thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Sau Hội thảo, Ban tổ chức Hội thảo phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh", tập hợp các chuyên đề, tham luận, một số bài viết và hình ảnh về Hội thảo. Sách dùng để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm