• Mới cập nhật:
Tags:

nài ngựa nhí

Bóc lột sức lao động khi biến trẻ em thành nài ngựa ở Indonesia

Bóc lột sức lao động khi biến trẻ em thành nài ngựa ở Indonesia
Tại thành phố Bima trên đảo Sumbawa (Indonesia), việc huấn luyện trẻ em thành người đua ngựa chuyên nghiệp là truyền thống lâu đời. Độ tuổi của nài ngựa nhí ngày một giảm, giờ đây chúng được chọn trong khoảng chỉ từ 5-10 tuổi. Những nhà hoạt động bảo vệ trẻ em khẳng định việc để những đứa trẻ đua ngựa là lạm dụng và bóc lột, cần bị loại bỏ.