• Mới cập nhật:
Tags:

nam úc

125 năm ngày phụ nữ Úc được quyền bầu cử: Bước tiến lớn về bình đẳng giới

125 năm ngày phụ nữ Úc được quyền bầu cử: Bước tiến lớn về bình đẳng giới
Tháng 12/2019 đánh dấu 125 năm Ngày phụ nữ Nam Úc giành được quyền bầu cử. Có rất nhiều hoạt động đang được tổ chức nhằm hướng tới dịp kỷ niệm này. Đây là nơi đầu tiên ở Úc cho phép phụ nữ đi bầu cử hoặc ứng cử vào Quốc hội Úc. Thành tựu đó là kết quả sau nhiều năm nỗ lực đấu tranh của cả phụ nữ và đàn ông, cũng là một bước tiến lớn về bình đẳng giới ở Úc.

Quyền được an toàn của phụ nữ Nam Úc

Quyền được an toàn của phụ nữ Nam Úc
Thực tế cho thấy, nếu không có các hành động nhằm giải quyết vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực với phụ nữ thì đến năm 2021-2022, Australia sẽ phải tiêu tốn khoảng 15,6 triệu đô la.