Nâng cao hoạt động của công tác dân vận trong tình hình mới

H.Y
15/07/2022 - 21:48
Nâng cao hoạt động của công tác dân vận trong tình hình mới

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngày 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động và có chuyển biến tích cực với một số kết quả nổi bật. Theo đó, các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tập trung thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong triển khai các giải pháp để khẩn trương phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; góp phần tích cực trong tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao hoạt động của công tác dân vận trong tình hình mới - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (thứ 7 từ phải qua); bà Tôn Ngọc Hạnh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (thứ 9 từ phải qua) và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cả nước trong 6 tháng đầu năm, Trưởng ban Dân vận Trương ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh về những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận. Trong đó, Ban Dân vận Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 4 đề án; tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh chỉ đạo công tác tổng kết, khảo sát, kiểm tra tại các địa phương; triển khai tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW.

Ban Dân vận các cấp tập trung sơ kết, tổng kết các văn bản về công tác dân vận theo hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương và một số Ban Chỉ đạo Trung ương mà Ban Dân vận Trung ương là cơ quan thường trực; đồng thời, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 3/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận và kịp thời quán triệt, triển khai văn bản mới ban hành.

Ban Dân vận các cấp chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, nghị quyết của Đảng và quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã chỉ rõ: Đảng lãnh đạo trực tiếp công tác dân vận; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện hiệu quả công tác dân vận; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đối với công tác dân vận; thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và thực hiện phong cách dân vận trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm