• Mới cập nhật:
Tags:

ngày vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo năm 2019, Agribank ủng hộ 2,5 tỷ đồng

Chung tay vì người nghèo năm 2019, Agribank ủng hộ 2,5 tỷ đồng
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 17/10/2019, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với BCĐ TW các Chương trình mục tiêu Quốc gia tổ chức Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019.

Chính phủ nhắn tin ủng hộ người nghèo tại thường kỳ tháng 8

Chính phủ nhắn tin ủng hộ người nghèo tại thường kỳ tháng 8
Sáng nay, 4/9, mở đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các thành viên Chính phủ nhắn tin ủng hộ người nghèo.

Hơn 6,1 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi

Hơn 6,1 triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi
Trong 2 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay đạt doanh số hơn 159.000 tỷ đồng; hơn 6,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; góp phần chung tay hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.