• Mới cập nhật:
Tags:

nghệ thuật giao tiếp

Chồng nổi khùng khi vợ hay hỏi ‘Anh có hiểu không?’

Chồng nổi khùng khi vợ hay hỏi ‘Anh có hiểu không?’
Nụ cười của anh chưa tắt thì bỗng muốn nổi khùng vì nghe nàng thòng theo một câu: “Mà này, em nói thật đấy nhá. Anh có hiểu không?”. Cái việc cỏn con ấy mà không hiểu thì việc khác còn nên “cơm cháo” gì nữa hả trời?

'Đảo ngược tình thế' trong buổi phỏng vấn

'Đảo ngược tình thế' trong buổi phỏng vấn
Thành công của một buổi phỏng vấn không chỉ nằm ở câu trả lời của bạn mà nó còn nằm ở cách mà bạn hỏi nhà tuyển dụng.