Tags:

Nghị quyết 30

Các "nút thắt" trong mua sắm vật tư y tế được tháo gỡ như thế nào?

Các "nút thắt" trong mua sắm vật tư y tế được tháo gỡ như thế nào?

Trước tình trạng khó khăn trong mua sắm vật tư y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30 và Nghị định 07 nhằm tháo nút thắt cho ngành y tế. Vậy, ngành đã gặp những khó khăn gì và các văn bản này đã tháo gỡ như thế nào theo ý kiến từ các chuyên gia.

Bỏ 3 báo giá, các bệnh viện "mừng" như bắt được vàng

Bỏ 3 báo giá, các bệnh viện "mừng" như bắt được vàng

Theo Nghị quyết 30, chủ đầu tư không cần tham khảo 3 báo giá của các nhà cung cấp vật tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế.