Tags:

nghị quyết đại hội XIII

Hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng 15/5/2023. Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ 15 đến 17/5/2023.

Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 15/5, Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ) đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá; 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp chung. Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng "Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII". Báo Phụ nữ Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn tài liệu này.

Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống với những chỉ tiêu cụ thể

Các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống với những chỉ tiêu cụ thể

Hội LHPN TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội khóa XVII".

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII thành hiện thực sinh động trong cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII thành hiện thực sinh động trong cuộc sống

Sáng 27/3, Ban Bí thư TƯ Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII thông qua nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, tầm nhìn dài hạn. Đáng chú ý, về an sinh, Nghị quyết khẳng định sẽ tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng.