• Mới cập nhật:

Xã hội

Tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Nhật Lam 01/02/2021 - 12:09 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII thông qua nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, tầm nhìn dài hạn. Đáng chú ý, về an sinh, Nghị quyết khẳng định sẽ tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng.

Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào 2045

Sáng nay tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua (bằng hình thức giơ thẻ Đảng viên) Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trước đó, ông Lê Minh Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư - ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết nêu rõ một số quyết sách quan trọng với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể.

Thông qua Nghị quyết Đại hội XIII: Sẽ tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong đó, đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng

Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII cũng đề cập 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, trong các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đại hội XII khẳng định sẽ tập trung kiểm soát dịch Covid-19, tiến hành tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19 cho cộng đồng.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Nhiệm vụ đột phá thứ 2, là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ người tài; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; 

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm vụ đột phá thứ 3 được đề cập là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, về môi trường và quốc phòng, an ninh, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm