• Mới cập nhật:
Tags:

ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng hoạt động với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

Thủ tục tạm ngừng hoạt động với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19
Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, không còn khả năng duy trì hoạt động...

Chị em cần lưu ý gì khi bảo hành hàng hóa mua tại đơn vị đã ngừng kinh doanh?

Chị em cần lưu ý gì khi bảo hành hàng hóa mua tại đơn vị đã ngừng kinh doanh?
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa đưa ra những lưu ý dành cho người tiêu dùng bảo hành sản phẩm, hàng hóa tại các cửa hàng, trung tâm đột ngột đị đóng cửa, ngừng kinh doanh.