Tags:

người bố y

Xây dựng gia đình hạnh phúc, làng bản bình yên

Xây dựng gia đình hạnh phúc, làng bản bình yên

Bằng các giải pháp cụ thể, các cấp Hội LHPN huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) đã quan tâm, làm tốt công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em.

HSSV dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ theo lương cơ sở

HSSV dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ theo lương cơ sở

Chính phủ vừa có Nghị định 57 qui định, học sinh sinh viên (HSSV) 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người từ bậc mầm non đến đại học sẽ được hỗ trợ bằng từ 30% đến 100% lương cơ sở mỗi tháng.