• Mới cập nhật:
Tags:

người tiêu dùng thủ đô

Thêm một kênh thông tin về nông sản sạch hữu ích cho người tiêu dùng thủ đô

Thêm một kênh thông tin về nông sản sạch hữu ích cho người tiêu dùng thủ đô
Website https://nongsanantoanhanoi.gov.vn do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội xây dựng là một địa chỉ để người tiêu dùng thủ đô cập nhật các thông tin, kiến thức, kinh nghiệm nhận diện nông sản sạch, an toàn và tìm hiểu về các nhà sản xuất, sản phẩm uy tín, đã được kiểm nghiệm.