• Mới cập nhật:
Tags:

người việt nam ở nước ngoài

Bộ Công an nói về việc người Việt Nam ở nước ngoài vi phạm pháp luật

Bộ Công an nói về việc người Việt Nam ở nước ngoài vi phạm pháp luật
Để ngăn chặn, xử lý triệt để người Việt Nam vi phạm ở nước ngoài, cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng như việc siết chặt quản lý các doanh nghiệp đưa công dân đi lao động ở nước ngoài, tăng cường quản lý các công ty du lịch quốc tế nhằm tránh lợi dụng ở lại nước ngoài trái phép.

Lắng nghe tâm nguyện và ý kiến đóng góp của kiều bào

Lắng nghe tâm nguyện và ý kiến đóng góp của kiều bào
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và phát triển đất nước trong tình hình mới”.