• Mới cập nhật:
Tags:

nguyễn ái quốc

Báo Le Paria: Tiếng nói bênh vực phụ nữ, trẻ em

Báo Le Paria: Tiếng nói bênh vực phụ nữ, trẻ em
Báo Le Paria với dấu mốc lịch sử 100 năm ra đời là di sản quý báu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc để lại cho đất nước và nhân dân ta, là vũ khí đấu tranh cách mạng, phục vụ lý tưởng giải phóng đất nước, dân tộc.

Mùa Xuân của Đảng-Những mốc son không thể phai mờ

Mùa Xuân của Đảng-Những mốc son không thể phai mờ
Ra đời vào một mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành mà trong đó có nhiều mùa Xuân trở thành mốc son không thể phai mờ.

Khai mạc trưng bày về 'Hồ Chí Minh - Chân dung một con người'

Khai mạc trưng bày về 'Hồ Chí Minh - Chân dung một con người'
Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến công chúng những hiện vật, tài liệu đặc biệt, quý giá phác họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người bình dị mà vĩ đại-lãnh tụ kính yêu của dân tộc.