• Mới cập nhật:

Xã hội

Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế được bầu làm Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam

Thanh Nga 11/07/2020 - 17:46 (GMT+7)

Bác sĩ quân y khám sức khỏe cho bà con vùng cao

Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, công bằng, trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang...

Ngày 11/7/2020 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức. 

Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 351/QĐ-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Quân dân y Việt Nam.

Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập với tôn chỉ, mục đích là tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kết hợp quân dân y, các cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế, các cá nhân ở Việt Nam quan tâm lĩnh vực kết hợp quân dân y nhằm mục đích: Đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, công bằng, trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chương trình hoạt động của Hội Quân dân y Việt Nam tập trung và các nội dung trọng tâm như: Tổ chức các Hội nghị, hội thảo tham gia góp ý, phản biện các chính sách, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác kết hợp quân dân y bảo đảm y tế phục vụ quốc phòng, an ninh và chăm sóc sự khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Tham gia góp ý các nội dung trong chiến lược phát triển y tế gắn với bảo đảm cho quốc phòng an ninh; Đánh giá hiệu quả, đề xuất các biện pháp triển khai các nội dung xây dựng chiến lược phát triển y tế gắn với bảo đảm cho quốc phòng, an ninh. Tham gia triển khai các biện pháp dự phòng, chăm sóc sức khỏe, phát triển mô hình kết hợp quân dân y, tăng cường y tế cơ sở.

Hội Quân dân y Việt Nam còn có các hoạt động khác như: Tổ chức hội nghị, hội thảo về một số nội dung, biện pháp trong kế hoạch của Bộ Y tế triển khai xây dựng tiềm lực y tế sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, các tình huống khẩn cấp. Tham gia công tác khám chữa bệnh chính sách; tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, biên giới, hải đảo...

Đại hội Đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra 59 đồng chí vào Ban chấp hành; 18 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Hội Quân dân y Việt Nam đã bầu 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Hội. Theo đó, PGS Phạm Lê Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế được bầu làm Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm