• Mới cập nhật:
Tags:

nhà máy sản xuất hộp giấy tiệt trùng tiêu chuẩn thế giới

Lần đầu tiên Bình Dương có nhà máy sản xuất hộp giấy tiệt trùng tiêu chuẩn thế giới

Lần đầu tiên Bình Dương có nhà máy sản xuất hộp giấy tiệt trùng tiêu chuẩn thế giới
Đây là nhà máy áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn thế giới (WCM) từ khâu thiết kế cho đến vận hành, và là nhà máy đầu tiên sản xuất vật liệu hộp giấy đựng đồ uống tại Bình Dương với công suất có thể mở rộng lên đến 20 tỉ hộp giấy mỗi năm.