Tags:

nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy

Nguyễn Hoàng Duy: 17 năm bên nhau, vợ chồng chưa từng nặng lời, cãi lộn

Nguyễn Hoàng Duy: 17 năm bên nhau, vợ chồng chưa từng nặng lời, cãi lộn

"Có điều này, tôi nói không biết có ai tin không nhưng từ ngày yêu nhau đến giờ là 17 năm, vợ chồng tôi chưa từng nặng lời, cãi lộn nhau mà xưng tao - mày", nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy chia sẻ.