• Mới cập nhật:
Tags:

nhận thức

Tại sao một số loài chim thông minh vượt trội?

Tại sao một số loài chim thông minh vượt trội?
Không chỉ thông minh hơn các "anh em họ hàng", những loài chim này còn sở hữu những đặc điểm chỉ thấy ở con người.

Hiệu ứng đột phá từ sự chuyển dời nhận thức

Hiệu ứng đột phá từ sự chuyển dời nhận thức
Hiệu ứng sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng (Chỉ thị số 40), không chỉ là thay đổi căn bản nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về vai trò của tín dụng chính sách xã hội, quy mô, chất lượng tín dụng đều tăng, mà hơn thế nữa sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị được tăng cường và hội tụ, làm sáng hơn một chính sách tín dụng riêng giàu tính nhân văn của Đảng và Chính phủ.

Tô màu và những lợi ích cho sự phát triển của trẻ

Tô màu và những lợi ích cho sự phát triển của trẻ
một hoạt động tưởng như khá bình thường và phổ biến lại là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển ở trẻ nhỏ.