Tags:

nội dung quảng cáo

Bộ Y tế nêu nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo phạm luật

Bộ Y tế nêu nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo phạm luật

Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo về một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Xuyên tâm liên Phạm gia; An Khánh Đan LMD vi phạm pháp luật về quảng cáo.

5 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm bị phạt 300 triệu đồng

5 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm bị phạt 300 triệu đồng

Ngày 13/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 5 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 300 triệu đồng.

Vi phạm quảng cáo, Công ty HAND Việt Nam bị phạt 110 triệu đồng

Vi phạm quảng cáo, Công ty HAND Việt Nam bị phạt 110 triệu đồng

Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH thương mại HAND Việt Nam số tiền 110 triệu đồng do vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày tâm vị.

Bộ Y tế khuyến cáo một số sản phẩm thực phẩm BVSK vi phạm pháp luật

Bộ Y tế khuyến cáo một số sản phẩm thực phẩm BVSK vi phạm pháp luật

Qua hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số sản phẩm thực phẩm BVSK vi phạm quy định pháp luật nên cảnh báo người tiêu dùng.

Thực phẩm BVSK Lady night và Tiền Đình Khang Gold có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Thực phẩm BVSK Lady night và Tiền Đình Khang Gold có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, thực phẩm BVSK Lady night và Tiền Đình Khang Gold quảng cáo trên một số website vi phạm quy định về quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Bộ Y tế cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Bộ Y tế cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Ngày 25/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa phát đi cảnh báo một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe (BVSK) quảng cáo trên các website có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Bộ Y tế cảnh báo thực phẩm BVSK Kim thần khang có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Bộ Y tế cảnh báo thực phẩm BVSK Kim thần khang có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm xác định, quảng cáo thực phẩm BVSK Kim thần khang trên một số website không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo nên đã liên tiếng cảnh báo người tiêu dùng.

Bộ Y tế thu hồi giấy phép của 2 sản phẩm thực phẩm BVSK

Bộ Y tế thu hồi giấy phép của 2 sản phẩm thực phẩm BVSK

Cục An toàn thực phẩm đã ra Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viêm Đa Xoan và Dưỡng Sắc Khang. Đây là 2 sản phẩm của Công ty Cổ phần ALLHERBS.

Bộ Y tế cảnh báo một loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Bộ Y tế cảnh báo một loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Ngày 17/6, Bộ Y tế cho biết, vừa phát đi cảnh báo về việc một loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe (BVSK) vi phạm quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Bộ Y tế cảnh báo 2 thực phẩm BVSK có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Bộ Y tế cảnh báo 2 thực phẩm BVSK có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng

Qua hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số thực phẩm BVSK vi phạm quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Cục đã phát đi cảnh báo để người tiêu dùng không mua những thực phẩm quảng cáo trên các website dưới đây.