Tags:

nylon

Phú Thọ: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa"

Phú Thọ: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào "chống rác thải nhựa"

Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” bảo vệ môi trường bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Hội LHPN tỉnh Phú Thọ vừa được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” giai đoạn 2018 - 2023.