• Mới cập nhật:

Luật và Đời

Phải làm gì khi vay tiền ngân hàng nhưng không trả được do Covid-19?

Luật gia Tùng Lâm 09/08/2021 - 12:22 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Nếu gặp khó khăn về tài chính do dịch Covid-19, người vay có thể đề nghị các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc miễn, giảm lãi, phí nợ.

Hỏi: Năm ngoái tôi có vay tiền để mở rộng sản xuất nhưng do tình hình Covid – 19 diễn biến phức tạp, gần như xưởng của tôi đóng cửa từ đầu năm đến nay. Điều đó khiến tôi rơi vào cảnh vô cùng khó khăn, không có tiền để trả tiền vay ngân hàng hàng tháng. Xin hỏi, tôi phải làm gì trong trường hợp này?

Chị Quách Thu Trang (Hà Nội)

Trả lời: Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, Nhà nước đã ban hành các chính sách về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho vay của các tổ chức tín dụng. Theo đó, nếu gặp khó khăn về tài chính do dịch Covid-19, người vay có thể đề nghị các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc miễn, giảm lãi, phí nợ.

Theo Điều 4, Thông tư 01/2020/TT - NHNN sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2, Điều 1, Thông tư 03/2021/TT-NHNN, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

- Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021.

- Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận;

Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/1/2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 29/3/2020;

Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/1/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021.

- Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

- Khách hàng có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, chị có thể đề nghị miễn, giảm lãi, phí. Cụ thể, căn cứ Điều 5 Thông tư 01/2020, sửa đổi bởi khoản 3 Thông tư 03/2021, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với:

- Số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021;

- Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng thực hiện đến ngày 31/12/2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm